Oprogramowanie dla MSP

MSP MANAGER – rozwijaj swój biznes

Zarządzanie firmą i jednoczesne dostarczanie doskonałego wsparcia dla twoich klientów nie powinno być tak stresujące. Łatwość użytkowania rozwiązania MSP Manager pozwoli twojemu zespołowi zapewnić najlepszy poziom obsługi klientów.

E
Intuicyjny i przystępny system ticketowy z bezproblemową integracją z platformami RMM i N-Central.
E
Śledzenie postępów i przebiegu spraw z licznikami czasu i obsługą powtarzających się zadań.
E
Poczta email z automatycznym monitorowaniem i przekierowywaniem spraw dzięki łatwej konfiguracji Microsoft 365 poprzez OAuth.
E
Zarządzanie klientami i bazą wiedzy w obrandowanym portalu.
E

​Integracja z systemami księgowymi, takimi jak: QuickBooks Online, QuickBooks Desktop i Xero.

Oprogramowanie dla MSP

Głosy z branży

Musimy uprościć obsługę systemów ticketowych

MSP obsługują dziesiątki, setki czy tysiące użytkowników końcowych. Obsługa ta musi być szybka, komunikacja sprawna a śledzenie i fakturowanie spraw bezbłędne i dokładne.

Trudno jest skłonić techników do śledzenia czasu przeznaczanego na zadania

Mierzenie czasu przeznaczonego na zadania nie jest najciekawszym zajęciem, ale jest kluczowym wskaźnikiem skuteczności i opłacalności dostawców usług.

Spędzamy zbyt dużo czasu i energii na fakturowaniu

Fakturowanie jest ważną częścią działalności usługodawcy MSP, ale zabiera cenny czas związany z obsługą klientów lub wprowadzaniem innowacyjnych usług.

Obecne sposoby rozliczania wymagają elastyczności

MSP nie zawsze oferują jednego modelu cenowego dla wszystkich klientów. Mogą ich rozliczać według incydentów, godzinowo, za użytkownika, za urządzenie lub za pomocą powtarzających się miesięcznie płatności.

Mamy dość używania wielu narzędzi administracyjnych

Logowanie i wylogowywanie z narzędzi administracyjnych wymaga czasu i utrudnia prowadzenie działalności. Musi być jakiś łatwiejszy sposób na prowadzenie spraw administracyjnych.

“Lubię mieć możliwość współpracy z moim zespołem przy zgłoszeniach. MSP Manager zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia, które pozwoliły nam na skuteczne rejestrowanie roboczogodzin przeznaczonych na zadania – coś czego nam do tej pory brakowało”.

CHRIS H., Analityk Bezpieczeństwa, COMPUTER AND NETWORK SECURITY

„Dzięki integracji z N-able RMM, zadania („tickety”) są automatycznie obsługiwane przez panel użytkownika RMM. Możemy przeglądać notatki klientów, hasła lub zdalnie przejąć kontrolę nad maszyną z poziomu jednego panelu sterowania. Dostosowanie alertów jest proste i przejrzyste.”.

STEVEN R., małe przedsiębiorstwo

Kluczowe korzyści

“MSP Manager jest bardzo intuicyjny i spełnia moje oczekiwania. Świetną opcją jest możliwość przydzielenia kilku techników do jednej sprawy. Poprawia to komunikację w naszej firmie, a klientom zapewnia lepszą widoczność pracy od momentu otwarcia zgłoszenia do jego zamknięcia”.

SIMON HICKSON, KIEROWNIK TECHNICZNY, SCS TECHNOLOGY SOLUTIONS

Zwiększ wydajność techników

Łatwiej zarządzaj zgłoszeniami, rejestruj czas i wydatki poświęcone na rozwiązywanie problemów i umożliwiaj swojemu zespołowi współpracę nad zgłoszeniami – wszystko to, aby zwiększać produktywność i przychody twojej firmy.

Śledzenie czasu

Uruchom, wstrzymaj lub dodaj czas do zgłoszeń, aby lepiej śledzić ich postęp. Szybkie logowanie, automatyczne przekierowanie zgłoszeń i śledzenie w czasie rzeczywistym ułatwiają przetwarzanie żądań klientów.

Usprawnij rozliczenia

Śledź czas i dane rozliczeniowe w automatyczny i dokładny sposób za pomocą pakietu usług MSP Manager. Eksportuj dane do oprogramowania księgowego, aby usprawnić fakturowanie klientów.

Uzyskaj elastyczność i skalowalność

Dostosuj swoją ofertę korzystając z gotowych modeli usług. Rozliczanie za incydent, za godzinę czy miesięcznie lub w trybie mieszanym jest jak najbardziej możliwe.

Bezpieczne rozwiązanie w chmurze z możliwością integracji

N-able MSP Manager może by zintegrowany z N-able RMM i N-able NCentral, aby zachować synchronizację zasobów i zapewniać zdalne sesje za pomocą jednego kliknięcia przy użyciu Take Control.

Zastosowania

Uporządkuj zgłoszenia według priorytetów

Skoncentruj się na pracy z klientem. Twórz kolejki zgłoszeń, aby usystematyzować pracę swoich techników. Twoi klienci skorzystają dzięki obrandowanemu portalowi, w którym będą mogli przesyłać zgłoszenia i sprawdzać ich status.

E

Zautomatyzuj swój helpdesk i wyeliminuj ryzyko wystąpienia ludzkiego błędu podczas przetwarzania zgłoszeń.

E

Utwórz tyle kolejek, ile potrzeba, w zależności od rodzaju problemu lub dostępności techników. Wysyłaj powiadomienia i alerty do odpowiednich kolejek zgłoszeń.

E

Wysyłaj emaile do klientów bezpośrednio z poziomu zgłoszenia.

„MSP Manager pomaga w utrzymaniu porządku i nadawaniu priorytetów do zgłoszeń. Nie chcę, aby mój zespół zajmował się takimi administracyjnymi sprawami. Chcę, aby mój zespół pracował nad zgłoszeniami i żądaniami klientów”.

BART ZUB, PREZES, DIGIMITE TECHNOLOGIES

Aktualizuj zgłoszenia w każdym momencie

Aktualizuj zgłoszenia w każdym momencie

Dzięki aplikacji mobilnej MSP Manager, technicy mają dostęp do danych klienta oraz mogą tworzyć i zarządzać zgłoszeniami, jednocześnie usprawniając pracę.

E

Użyj licznika czasu, aby dokładnie śledzić czas poświęcony na rozwiązywanie problemów twoich klientów.

E

Wbudowane liczniki czasu można uruchamiać i wstrzymywać jednym kliknięciem lub nałożone jeden na drugi, gdy technik pracuje nad wieloma zgłoszeniami.

E

Zapewnij technikom dostęp do działu pomocy bezpośrednio ze smartfona, umożliwiając im tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń z dowolnego miejsca.

Pokaż pełny zakres wykonywanej pracy

Aktualizowanie systemów, uruchamianie zadań konserwacyjnych czy monitorowanie kopii zapasowych nie zawsze jest widoczne dla klientów końcowych. Raportowanie MSP Manager pomaga pokazać wykonaną pracę, jednocześnie śledząc czas spędzony na konserwacji.

E

Zintegruj system ticketowy z RMM, aby tworzyć zgłoszenia i dodawać notatki bezpośrednio z panelu RMM.

E

Automatycznie przydzielaj zadania i czas przeznaczony na rozwiązywanie zgłoszeń.

E

Korzystaj z raportów pokazujących czas spędzony nad zgłoszeniami i przedstaw swoim klientom jak pracujesz nad ich żądaniami.

„MSP Manager niezmiernie pomaga nam w comiesięcznym raportowaniu i przedstawianiu naszej wartości dla klientów. Klient nie musi rozumieć, że wszystko jest zautomatyzowane – ważne jest, aby przedstawić mu za co płaci”.

BART ZUB, PREZES, DIGIMITE TECHNOLOGIES

Zaplanuj powtarzające się zadania i zgłoszenia

Zaplanuj powtarzające się zadania i zgłoszenia

Zarządzaj swoim zespołem tworząc harmonogram, dodając powtarzające się zadania i spotkania z klientami jednocześnie utrzymując regularne wsparcie na tym samym, wysokim poziomie.

E

Korzystaj z cyklicznych zgłoszeń, aby śledzić pozostały czas do proaktywnych comiesięcznych konserwacji lub regularnych zadań, które muszą wykonać technicy.

E

Powiadamiaj pracowników, gdy zostało im przypisane nowe zgłoszenie.

E

Skorzystaj z interaktywnego i możliwego w modyfikacji panelu, aby przeglądać dane dotyczące zgłoszeń, zasobów, usług, wiedzy i danych klientów.

Automatyzacja rozliczania i bezbłędne faktury

Unikaj problemów z rozliczeniami dzięki automatycznemu śledzeniu czasu przeznaczonego na zgłoszenia. Włącz szybkie i zbiorcze fakturowanie klientów oraz zintegruj je z twoim istniejącym oprogramowaniem księgowym.

E

Każda faktura jest eksportowana na podstawie czasu spędzonego nad zgłoszeniem i ustalonych z góry stawek, co pozwala na uniknięcie sporów związanych z rozliczaniem.

E

Każda faktura zawiera szczegółowe informacje na temat wykonanych usług, zgłoszeń, spędzonego czasu i wydatków – wszystko to dla wygody twojego klienta.

E

Eksportuj swoje faktury do QuickBooks, QuickBooks Online i Xero za jednym zamachem.

Automatyzacja rozliczania i bezbłędne faktury
Szybko rozpocznij sesję zdalną z dowolnym urządzeniem

Szybko rozpocznij sesję zdalną z dowolnym urządzeniem

Uzyskaj dostęp zdalny do urządzeń klientów z listy dostępnych zasobów gdy musisz wykonać złożone zadania lub skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji.

E

W przypadku kont zintegrowanych z RMM lub N-Central, możesz rozpocząć sesję zdalną jednym kliknięciem, oszczędzając cenny czas i kliknięcia.

ZAWARTOŚĆ

Odkryj N-Able MSP Manager

N-able MSP Manager dostarcza narzędzia, które poprawiają obsługę klienta, maksymalizują produktywność zespołu oraz zwiększają rentowność i przychody. To oparte na chmurze rozwiązanie obsługuje najważniejsze kwestie biznesowe, począwszy od śledzenia czasu, zarządzania zgłoszeniami, rozliczaniem i raportowaniem.

E

Czytelny wgląd w osiągi twojej firmy,

E

Obrandowany portal dla klientów,

E

Fakturowanie i śledzenie czasu,

E

Rozbudowane raporty,

E

Mobilna aplikacja dla techników,

E

Integracja z oprogramowaniem księgowym.

Dlaczego warto wybrać MSP Manager?

dlaczego MSP Manager

Zarządzanie zgłoszeniami, śledzenie czasu przeznaczonego na żądania klientów czy rozliczenia z wykonanej pracy nie muszą być trudne lub czasochłonne. N-able MSP Manager dostarcza twojemu zespołowi odpowiednie narzędzia potrzebne do obsługi klientów, utrzymania odpowiedniego poziomu ich satysfakcji i optymalizacji zadań.

E

Intuicyjne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do obsługi zgłoszeń i rozliczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

E

Profesjonalna automatyzacja usług do zarządzania zgłoszeniami twoich klientów.

E

Rozwiązanie, które można dopasować do różnych potrzeb.

E

Integracja z RMM zapewnia wszystko, czego potrzebujesz w jednym panelu.

Demo

Zarezerwuj demo MSP MANAGER

15 + 5 =