N-ABLE PASSPORTAL

Wrażliwe dane – zawsze bezpieczne

Twórz i kontroluj silne dane uwierzytelniające i dostęp użytkowników do urządzeń, sieci i aplikacji dzięki rozwiązaniu N-able Passportal. Podnieś poziom zarządzania hasłami i poświadczeniami dzięki rozwiązaniu, które pomaga wyeliminować uciążliwe czynności zajmujące cenny czas.

E

Zarządzanie hasłami w rozwiązaniu opartym na chmurze z pełnym szyfrowaniem,

E

Tworzenie silniejszych haseł, wyeliminowanie ponownego używania tych samych haseł i automatyzacja aktualizacji, rotacji i konserwacji poświadczeń,

E

Zwiększenie produktywności dzięki szybkiemu wdrożeniu, automatyzacji i integracją z RMM i PSA,

E

Wydajniejsza praca dzięki scentralizowanej dokumentacji IT,

E

Możliwość resetowania haseł przez samych użytkowników dzięki Passportal Blink.

Program EDR pulpit

Głos z branży

Słabe hasła zagrażają każdej firmie

Wystarczy jedno złamane słabe hasło, aby niepowołane osoby mogły dostać dostęp do twojej sieci. Jeżeli coś takiego przydarzy się MSP to również ich klienci będą zagrożeni.

Chcemy uprościć i wzmocnić dostęp użytkowników do systemów

MSP często obsługują klientów, których pracownicy ciągle zapominają swoich haseł. Oznacza to, że technicy spędzają dużo czasu na intensywnej pracy, która powstrzymuje MSP przed szybszym rozwojem.

Potrzebujemy silniejszego zestawu narzędzi

Rozwiązania antywirusowe mogą pominąć najnowsze zagrożenia, które nie mają sygnatur. Tego typu zagrożenia to nowa rzeczywistość, która przysparza wielu kłopotów MSP.

Chcemy aby technicy zajmowali się ważniejszymi sprawami

Technicy spędzają za dużo czasu na wyszukiwaniu informacji o klientach oraz śledzeniu danych uwierzytelniających. Ten proces nie jest wydajny i powinien być usprawniony.

Nasi klienci potrzebują etykiety obsługi haseł

Użytkownicy końcowi zwykle używają słabych haseł – i używają ich ponownie w wielu aplikacjach. Nie jest to możliwe, że będą samodzielnie zarządzać silnymi i bezpiecznymi hasłami.

Odpowiadamy za ochronę wielu klientów

Problemy z hasłami rosną wraz z liczbą klientów obsługiwanych przez MSP. Każde nieodpowiednie hasło jest słabym ogniwem, a to właśnie MSP są odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci klientów.

“Hasła są przepustką do wszystkiego i ich posiadanie jest marzeniem hakerów”.

MARYNEL WAHL, COO, INFRANET SOLUTIONS

„Wykorzystanie danych uwierzytelniających użytkowników pozwala na szybkie i skuteczne zaatakowanie firm przez cyberprzestępców. Właśnie dlatego wyspecjalizowane narzędzia, które zarządzają hasłami i wrażliwymi informacjami są niezbędne dla każdego MSP”.

CARL HENRIKSEN, ZAŁOŻYCIEL I CEO ORYXALIGN

„N-able Passportal pozwoliło naszej firmie na sprawdzanie, organizowanie i zestawianie wszystkich dokumentów i danych uwierzytelniających naszych klientów w jednym miejscu. Oznacza to, że nasi technicy spędzają dużo mniej czasu na wyszukiwaniu informacji, a wydajność nasza i naszych klientów została poprawiona.”

NICK R., KIEROWNIK INFRASTRUKTURY, CAPTERRA

„Obsługując naszego klienta, odkryliśmy, że oba konta administratorów miały niezmienione hasła od 2004 roku. Porażka!”

CHARLES LOVE, SHOWTECH SOLUTIONS

„Zaczęliśmy korzystać z Passportal and Site w 2015 roku, aby pomóc naszym klientom wdrożyć wzmocnione zasady tworzenia haseł i zmniejszyć ryzyko. Żaden z naszych klientów nie korzystał w tamtym czasie z rozwiązania do zarządzania hasła i polegał na własnych, często niebezpiecznych metodach dokumentowania poufnych danych i haseł.”

IAN RICHARDSON, ZAŁOŻYCIEL, DOBERMAN TECHNOLOGIES

Kluczowe zalety

„W Showtech Solutions śledzimy wszystko w Passportal – od kodów bezpieczeństwa do skrytek po hasła administratorów. Klienci ufają nam, że wszystko jest przechowywane w bezpiecznym środowisku. Rzeczy wymagające udokumentowania i kontroli od razu trafiają do Passportal”.

CHARLES LOVE, SHOWTECH SOLUTIONS

Wyeliminuj niebezpieczne przechowywanie haseł

Zaniechaj korzystania z arkuszy, notatek i pendrive’ów. N-able Passportal dostarcza zautomatyzowane rozwiązanie do zarządzania hasłami w chmurze i innymi wrażliwymi danymi w zaszyfrowanym formacie.

Zarządzaj zagrożeniami bezpieczeństwa

Spraw, aby użytkownicy końcowi nie musieli zarządzać swoimi hasłami. Szyfruj, przechowuj, zarządzaj i przywracaj poświadczenia w szybki i bezpieczny sposób jednocześnie minimalizując związane z tym zagrożenia.

Popraw wydajność i kontroluj dostęp

Dzięki uporządkowanej dokumentacji możesz szybko wdrażać i szkolić nowych techników. Odwołuj poświadczenia, gdy technicy odchodzą, i blokuj systemy dzięki automatyzacji zmiany haseł.

Podnieś standard usług

N-able Passportal udostępnia szablony upraszczające procesy wdrażania i dzielenia się wrażliwymi informacjami. Dostarczanie usług i rozwiązywanie problemów jest uproszczone dzięki łatwemu dostępowi do dokumentacji.

Zastosowania

Przestań zarządzać hasłami ręcznie

Wyeliminuj wycieki danych i próby hakowania z powodu słabych haseł. Utrzymuj i egzekwuj zasady dotyczące haseł w różnych środowiskach, aby wzmocnić ochronę firmy i klientów.

E

Przechowuj i chroń poświadczenia w jednym miejscu,

E

Zezwalaj na bezpieczne udostępnianie haseł technikom,

E

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki automatyzacji zmiany haseł,

E

Wykazuj, że dane twoich klientów są w dobrych rękach dzięki raportom o bezpieczeństwie ich haseł i sposobie wykorzystywania poświadczeń.

„Dokumentacja systemów klienta to koszmar. A) Musisz mieć scentralizowane miejsce, do którego pracownicy mają dostęp, B) Dane muszą być bezpieczne, C) Nie ma wielu przystępnych ORAZ bezpiecznych opcji dla małych firm, takich jak nasze. Passportal rozwiązał wszystkie te problemy za jednym zamachem ”.

JASON P., PREZES, CAPTERRA

Brak przestojów w pracy nawet gdy kluczowi technicy są nieosiągalni

 

Przechowuj dane logowania klienta i dokumentację IT w jednym, opartym na chmurze, zaszyfrowanym rozwiązaniu, które jest łatwe do przeszukiwania i używania..

E

Łatwo wdrażaj i dostarczaj technikom informacje, gdy ich potrzebują, zapewniając scentralizowane i ustrukturyzowane repozytorium danych ze wszystkimi sieciami klientów, systemami, hasłami i dokumentacją.

E

Wymuszaj standaryzację działania za pomocą gotowych szablonów i procedur.

E

Zapewnij, aby twój zespół mógł świadczyć ciągłość usług niezależnie od dostępności kluczowych osób i techników.

Zapobiegaj zagrożeniom w przypadku odejścia pracowników

 

Włączaj i wyłączaj dostęp do zarządzania poświadczeniami jednym kliknięciem, aby upewnić się, że byli pracownicy nie wykorzystają swoich danych do uzyskania dostępu lub pozyskania informacji o klientach.

E

Model zerowego zaufania. MSP nie powinni ufać nikomu, kto ma nienadzorowany dostęp do różnych systemów. Skorzystaj z menedżera haseł i silnego rozwiązania MFA do weryfikacji dostępu.

E

Automatyzacja zmiany haseł. Zaoszczędzaj wiele godzin pracy na resetowaniu haseł korzystając ze scentralizowanego systemu obsługi poufnych danych i poświadczeń, które mogą być szybko zmienione po odejściu pracownika.

%

pracowników przyznaje się do posiadania co najmniej jednego dostępu da aplikacji od byłego pracodawcy

%

przyznaje się do logowania i korzystania z konta u poprzedniego pracodawcy

Wprowadzaj hasła do sesji zdalnych za pomocą Take Control

Dzięki N-able i rozbudowanym funkcjom integracji z innymi rozwiązaniami, możesz zaprzestać korzystania z wielu innych i skomplikowanych narzędzi. Uzyskaj dostęp do punktów końcowych dzięki Take Control poprzez wprowadzenie poświadczeń przy użyciu Passportal bezpośrednio do urządzenia w uruchomionej sesji zdalnej.

E

Po autentykacji w usłudze Passportal w Take Control Viewer, zasoby z magazynu Passportal są dostępne i mogą być użyte w przyszłych sesjach. Dzięki filtracji możesz wybrać konkretnego klienta i jego hasło, a następnie wstrzyknąć je do prowadzonej sesji.

E

Passportal zwiększa bezpieczeństwo poprzez dostarczanie odpowiednich poświadczeń, które ograniczają dostęp techników tylko do potrzebnych im haseł.

Passportal zwiększa bezpieczeństwo poprzez dostarczanie odpowiednich poświadczeń, które ograniczają dostęp techników tylko do potrzebnych im haseł.

Zaoferuj swoim obecnym klientom rozwiązanie do zarządzania hasłami, którego mogą używać do uzyskiwania dostępu do systemów, bezpiecznej współpracy i wprowadzania innych innowacyjnych rozwiązań bez niepotrzebnych ograniczeń.

 

E

Bezpieczne miejsce dla użytkowników końcowych, które przetrzymuje zarówno prywatne jak i firmowe hasła.

E

Automatycznie i bezpiecznie przesyłaj hasła pomiędzy firmą, a klientami we współzarządzanych środowiskach IT.

E

Bezpieczne udostępnianie haseł między współpracownikami.

E

Możliwość wzmocnienia swojej wartości jako zaufanego dostawcy rozwiązań IT.

Przygotuj klientów do samodzielnego resetowania haseł

Daj użytkownikom końcowym możliwość samodzielnego resetowania haseł w mniej niż 60 sekund dzięki wygodnej aplikacji mobilnej dla Microsoft Active Directory, Azure AD, Microsoft 365 i Windows.

E

W przypadku zablokowania użytkownicy otrzymają natychmiastowe powiadomienie „push”. Jedyne co muszą zrobić to otworzenie aplikacji Blink, uwierzytelnienie i zresetowanie hasła.

E

Pomóż klientom zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo poprzez eliminację potrzeby ciągłego kontaktowania się z MSP aby resetować hasła użytkowników.

ZAWARTOŚĆ

Odkryj N-able Passportal

N-able Passportal został zaprojektowany, aby bezpiecznie zarządzać hasłami na dużą skalę.

E

Łatwy w obsłudze pulpit nawigacyjny do prostej nawigacji i zarządzania.

E

Generowanie i wprowadzanie silnych haseł.

E

Automatyczna rotacja haseł,

E

Narzędzia do zarządzania dokumentacją,

E

Osobna obsługa wielu klientów na raz – zarówno haseł jak i wrażliwych danych.

E

Szyfrowanie danych na każdym etapie: przesyłania, przechowywania i eksportowania.

E

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA).

E

Raportowanie na potrzeby audytów i wymagań prawnych.

E

Integracje z innymi systemami i obsługa API.

E

Usługa typu „white-label”.

E

Możliwość resetowania haseł przez klientów dzięki N-able Passportal Blink.

Dlaczego warto wybrać N-able Passportal?

Dzięki N-able Passportal można zmniejszyć luki w zabezpieczeniach, pracować wydajniej i bezpieczniej oraz efektywniej zarządzać poświadczeniami.

E

Automatyzacja haseł i zarządzanie dokumentacją.

E

Integracja z RMM i rozwiązaniami PSA.

E

Przyznawanie i blokowanie dostępu pracownikom, którzy odeszli od firmy.

E

Możliwość brandowania i odsprzedaży rozwiązania do zarządzania hasłami tworząc nowe źródła dochodu.

E

Stworzony we współpracy z MSP, tak aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące zarządzania hasłami.

Demo

Zarezerwuj demo N‑able Passportal

14 + 4 =